Propisi

Propisi

Zakoni, propisi, uredbe i drugi akti korisni u svakodnevnom radu

Read More

Rečnik termina

Rečnik termina

Pravne definicije termina koji se koriste u poslovnoj i pravnoj korespodenciji

Read More

Korisni linkovi

Korisni linkovi

Linkovi na institucije i organizacije sa kojima se najčešće sarađuje u praksi...

Read More

Simeunović & Ikonović

Advokati i saradnici kancelarije Simeunović – Ikonović više od jedne decenije predstavljaju skup dinamičnih, savesnih i odgovornih profesionalaca angažovanih na pružanju pravnih usluga veoma širokog spektra.

Vođeni imperativom pravovremene i efikasne zaštite i ostvarenja interesa naših vlastodavaca, s ponosom ističemo da smo u dosadašnjoj karijeri zastupali interese najuspešnijih privrednih subjekata u sledećim oblastima:

 • kompanijsko pravo (M&A),
 • izrada Due Diligence,
 • statusne promene najvišeg nivoa složenosti,
 • pravo zaštite konkurencije,
 • stečajno pravo, intelektualna svojina,
 • javne nabavke i zaštita prava ponuđaca,
 • poresko pravo,
 • medijsko pravo,
 • planiranje i izgradnja (pravni konsalting u građevinskim investicijama),
 • turizam,
 • konverzije građevinskog zemljišta u pravo svojine,
 • restitucije,
 • kompletno praćenje privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizovanje i osnivanje, priprema rada organa privrednih društava, radno pravo, pripreme opštih akata u sferi računovodstva, zaštite na radu, protivpožarne zaštite, saobraćaja i slično),
 • izrada svih vrsta ugovora u privredi,
 • promet nepokretnosti,
 • javno privatno partnerstvo,
 • zastupanje u sudskim postupcima i postupcima pred drugim državnim organima.

Dragocena iskustva i rezultate ostvarili smo u oblasti zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, a naročito smo ponosni na angažman u postupcima u kojima smo zastupali novinare koji su zbog obavljanja svoje delatnosti bili izloženi krivičnom progonu i drastičnim imovinsko pravnim zahtevima.

Potpuna i bezrezervna posvecenost ostvarenju interesa svojih klijenata i nepopustljivost, ali i korektan odnos prema oponentima, oličena je u drevnoj latinskoj maksimi, koju smo bili slobodni uzeti za moto kancelarije:

Fiat iustitia, et pereat mundus

Neka pobedi pravda, makar propao svet