advokat-pripravnik

Rođena 1990. godine u Beogradu (Republika Srbija).

Srednja škola: Osma beogradska gimnazija.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine, nakon čega se pridružuje timu advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović kao advokatski pripravnik.

Obrazovanje nastavlja na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Ekološko pravo.

 

Primarne oblasti interesovanja:

 • Zastupanje u svim vrstama građanskih sporova
 • Imovinsko pravo (nepokretnosti)
 • Upravni postupak
 • Nasledno pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Odbrana u prekršajnim postupcima
 • Odbrana u privrednim prestupima
 • Analiza prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • Nadzor pravnih lica u svim relevantnim oblastima
 • Osnivanje i statusno organizovanje udruženja građana
 • Zaštita podataka
 • Ekološko pravo

 

Praksa u instituciji Zaštitnik građana.

USAID-ov stipendista na projektu “Reforma pravosuđa i odgovorna uprava”.

Član radne grupe za izradu predloga praktičnih politika Vladi RS u okviru projekta “Program izrade i promocije predloga praktičnih politika i standardizacija brošura prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade”.

Poseduje više sertifikata o završenim obukama iz oblasti ekološkog prava.

Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.