advokat

Rođena 1985 godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Završila X beogradsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je u martu 2009. godine,

Pridružuje se advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović u junu 2009. godine kao advokatski pripravnik.

Advokat od marta 2012. godine.

 

Primarne oblasti interesovanja:

 • kompanijsko pravo,
 • zastupanje u privrednim sporovima,
 • statusne promene privrednih društava najvišeg nivoa kompleksnosti,
 • poreska optimizacija transakcija,
 • radno pravo,
 • stečaj,
 • javno privatno partnerstvo,
 • pravo intelektualne svojine,
 • priprema i analiza ugovora u privedi,
 • analiza prava i obaveza privrednih društava (due dilligence),
 • imovinsko pravna pitanja (real estate),
 • postupak javnih nabavki i zaštita prava ponuđača,
 • odbrana u svim vrstama kaznenih postupaka,
 • celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima.

Član Advokatske komore Beograda od marta 2012.

Potpredsednik sekcije advokatskih pripravnika Advokatske Komore Beograda, januar 2010 – januar 2012.

Autor analize pripremnih radnji za izradu projekta javno privatnog partnerstva na velikom investicionom projektu na području Beograda, mart 2014.

Autor pripremnih akata u okviru projekta javno privatnog partnerstva na velikom investicionom projektu od regionalnog značaja, 2017,

Učesnik brojnih projekata finansiranih od USAID, od kojih je najznačajniji bio projekat u saradnji sa Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu.

Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

email:  biljana.matic@sii.rs