advokat

Rođen 1986 godine u Valjevu. Završio Valjevsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je u februaru 2010. godine, a odmah potom počinje sa radom u advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović kao advokatski pripravnik.

Advokat od 2012. godine.

Primarne oblasti interesovanja:

 • radno pravo
 • kompanijsko pravo
 • zastupanje u svim vrstama sporova
 • priprema i analiza ugovora u privedi
 • zaštita prava potrošača
 • pravo intelektualne svojine
 • propisi iz oblasti zaštite konkurencije
 • odbrana u privrednim prestupima,
 • odbrana u prekršajnim postupcima
 • imovinsko pravna pitanja
 • celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima

Član Advokatske komore Beograda od 2010. godine.

Član Rotaract Cluba Beograd, Dedinje Rotarry International (2010-2012).

Stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije za najbolje studente završnih godina fakulteta (2009).

Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

email:  filip.mihailovic@sii.rs