advokat

Rođen 1982. u Zadru (Republika Hrvatska).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2006. godine, kada je i postao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović.

Advokat od 2009. godine.

 

Primarne oblasti interesovanja:

 • kompanijsko pravo,
 • zastupanje u privrednim sporovima,
 • poresko pravo,
 • radno pravo,
 • imovinsko pravna pitanja (real estate),
 • stečaj,
 • javno privatno partnerstvo,
 • pravo intelektualne svojine,
 • priprema i analiza ugovora u privedi,
 • priprema i pregovaranje u planovima reorganizacije,
 • analiza prava i obaveza privrednih društava (due diligence),
 • postupak javnih nabavki i zaštita prava ponuđača,
 • odbrana u svim vrstama kaznenih postupaka,
 • celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima.

Član Advokatske komore Beograda od ____ 2009.

Nosilac sertifikata uspešno završenog programa „Sport, turizam i ekonomski razvoj: Javna i privatna partnerstva za regionalni rast“.

email:  nikola.dopudj@sii.rs