advokat, partner

Rođen 1969. u Beogradu.

SSS: V beogradska gimnazija, smer: Kultura i javno invormisanje, zanimanje: korektor-inokorektor.

VSS: Diplomirao 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatskim poslom počinje da se bavi 1995. godine, kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelarija Srđana Radovanovića, a pravosudni ispit polaže 1997. u Beogradu, kada postaje i advokat.

 

Osnovne sfere interesovanja:

 • Privredno pravo
 • Intelektualna svojina,
 • Pravna analiza prava i obaveza pravnih lica (legal due diligence) i priprema akvizicija,
 • Privatizacija
 • Savetovanje i priprema isprava u M&A
 • Statusne promene najvišeg stepena kompleksnosti
 • Poreska optimizacija transakcija
 • Savetovanje i priprema svih vrsta ugovora
 • Zastupanje u privrednim sporovima
 • Savetovanje i priprema isprava u poslovima prometa nekretnina i izgradnje
 • Građanski postupci
 • Poreski postupci
 • Celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizacija i osnivanje, priprema organa za njihove aktivnosti, radno pravo, priprema opštih akata i sl).

    Nosilac licence WIPO (Svetska organizacija za intelektualnu svojinu) za uspešno licenciranje tehnologija (STL) i napredno licenciranje tehnologija (ASTL).

    Stečeno iskustvo u praktičnim aktivnostima formiranja javno-privatnih partnerstava počev od 2007. godine, do danas.

    Sertifikovani branilac maloletnika.

    Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

    email:  zivorad.ikonovic@sii.rs