office beograd law

Rečnik termina

Pravne definicije termina koji se koriste u poslovnoj i pravnoj korespodenciji.

Pročitaj više
law beograd

Korisni linkovi

Linkovi na institucije i organizacije sa kojima se najčešće sarađuje u praksi…

Pročitaj više

Advokatska kancelarija - Simeunović – Ikonović

Advokati i saradnici kancelarije Simeunović – Ikonović više od jedne decenije predstavljaju skup dinamičnih, savesnih i odgovornih profesionalaca angažovanih na pružanju pravnih usluga veoma širokog spektra.
Simeunović – Ikonović

Partneri i Advokati

Advokati i saradnici kancelarije Simeunović – Ikonović 

Vođeni imperativom pravovremene i efikasne zaštite i ostvarenja interesa naših vlastodavaca, s ponosom ističemo da smo u dosadašnjoj karijeri zastupali interese najuspešnijih privrednih subjekata u sledećim oblastima:

"Simeunovic & Ikonović"

Advokatska kancelarija

više od jedne decenije predstavljaju skup dinamičnih, savesnih i odgovornih profesionalaca angažovanih na pružanju pravnih usluga veoma širokog spektra.

 • Kompanijsko pravo (M&A),
 • Izrada Due Diligence,
 • Statusne promene najvišeg nivoa složenosti
 • Pravo zaštite konkurencije,
 • Stečajno pravo, intelektualna svojina
 • Javne nabavke i zaštita prava ponuđaca
 • Poresko pravo
 • Medijsko pravo
 • Planiranje i izgradnja (pravni konsalting u građevinskim investicijama),
 • Turizam
 • Konverzije građevinskog zemljišta u pravo svojine
 • Restitucije
 • Kompletno praćenje privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizovanje i osnivanje, priprema rada organa privrednih društava, radno pravo, pripreme opštih akata u sferi računovodstva, zaštite na radu, protivpožarne zaštite, saobraćaja i slično)
 • Izrada svih vrsta ugovora u privredi
 • Promet nepokretnosti
 • Javno privatno partnerstvo,
 • Zastupanje u sudskim postupcima i postupcima pred drugim državnim organima

Dragocena iskustva i rezultate ostvarili smo u oblasti zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, a naročito smo ponosni na angažman u postupcima u kojima smo zastupali novinare koji su zbog obavljanja svoje delatnosti bili izloženi krivičnom progonu i drastičnim imovinsko pravnim zahtevima.

Potpuna i bezrezervna posvecenost ostvarenju interesa svojih klijenata i nepopustljivost, ali i korektan odnos prema oponentima, oličena je u drevnoj latinskoj maksimi, koju smo bili slobodni uzeti za moto kancelarije:

Neka pobedi pravda, makar propao svet

Fiat iustitia, et pereat mundus