Nevena Lacmanovic

Nevena Lacmanovic

Advokat

Email nevena.lacmanovic@sii.rs

Advokat

Rođena 1988. godine u Beogradu (Republika Srbija).

SSS: Treća beogradska gimnazija.

VSS: Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, nakon čega se pridružuje timu advokatske kancelarija Simeunović-Ikonović kao advokatski pripravnik.

Tokom 2020. godine položila je pravosudni ispit, a zatim 2021. godine i advokatski ispit, nakon čega se upisala u imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Primarne oblasti interesovanja:

 • Zastupanje u svim vrstama građanskih sporova
 • Imovinsko pravo (nepokretnosti)
 • Upravni postupak
 • Nasledno parvo
 • Porodično pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Poresko pravo
 • Odbrana u prekršajnim postupcima
 • Odbrana u privrednim prestupima
 • Analiza prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • Nadzor pravnih lica u svim relevantnim oblastima
 • Osnivanje i statusno organizovanje udruženja građana

Tokom 2019. godine završila je osnovnu obuku za medijatore i time stekla osvna znanja vezana za posredovanje- medijaciju kao jednim od alternativnih načina rešavanja sporova.