Nikola Dopundj

Nikola Dopuđ

Advokat

Email nikola.dopudj@Attornasite.co

Advokat

Rođen 1982. u Zadru (Republika Hrvatska).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2006. godine, kada je i postao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović.

Advokat od 2009. godine.

Primarne oblasti interesovanja:

 • Kompanijsko pravo
 • Zastupanje u privrednim sporovima
 • Poresko pravo
 • Radno pravo
 • Imovinsko pravna pitanja (real estate),
 • Stečaj
 • Javno privatno partnerstvo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Priprema i analiza ugovora u privedi,
 • Priprema i pregovaranje u planovima reorganizacije
 • Analiza prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • Postupak javnih nabavki i zaštita prava ponuđača
 • Odbrana u svim vrstama kaznenih postupaka
 • Celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima

Član Advokatske komore Beograda od ____ 2009.

Nosilac sertifikata uspešno završenog programa „Sport, turizam i ekonomski razvoj: Javna i privatna partnerstva za regionalni rast“.