Filip MIhailovic

Filip Mihailović

Advokat

Email filip.mihailovic@sii.rs

Advokat

Rođen 1986 godine u Valjevu. Završio Valjevsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je u februaru 2010. godine, a odmah potom počinje sa radom u advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović kao advokatski pripravnik.

Advokat od 2012. godine.

Primarne oblasti interesovanja:

 • Radno pravo
 • Kompanijsko pravo
 • zastupanje u svim vrstama sporova
 • Priprema i analiza ugovora u privedi,
 • Zaštita prava potrošača
 • Pravo intelektualne svojine
 • Propisi iz oblasti zaštite konkurencij
 • Odbrana u privrednim prestupima
 • Odbrana u prekršajnim postupcima
 • Imovinsko pravna pitanja
 • Celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima
 • Celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima

Član Advokatske komore Beograda od 2010. godine.

Član Rotaract Cluba Beograd, Dedinje Rotarry International (2010-2012).

Stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije za najbolje studente završnih godina fakulteta (2009).

Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.