Biljana Matic

Biljana Matić

Advokat

Email biljana.matic@sii.rs

Advokat Biljana Matić

Rođena 1985 godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Završila X beogradsku gimnaziju.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je u martu 2009. godine,

Pridružuje se advokatskoj kancelariji Simeunović-Ikonović-Isailović u junu 2009. godine kao advokatski pripravnik.

Advokat od marta 2012. godine.

Primarne oblasti interesovanja:

 • Kompanijsko pravo
 • Zastupanje u privrednim sporovima
 • Statusne promene privrednih društava najvišeg nivoa kompleksnosti
 • Poreska optimizacija transakcija
 • Radno pravo
 • Stečaj
 • Javno privatno partnerstvo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Priprema i analiza ugovora u privedi,
 • Analiza prava i obaveza privrednih društava (due dilligence)
 • Imovinsko pravna pitanja (real estate)
 • Postupak javnih nabavki i zaštita prava ponuđača
 • Odbrana u svim vrstama kaznenih postupaka
 • Celokupni monitoring privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima

Član Advokatske komore Beograda od marta 2012.

Potpredsednik sekcije advokatskih pripravnika Advokatske Komore Beograda, januar 2010 – januar 2012.

Autor analize pripremnih radnji za izradu projekta javno privatnog partnerstva na velikom investicionom projektu na području Beograda, mart 2014.

Autor pripremnih akata u okviru projekta javno privatnog partnerstva na velikom investicionom projektu od regionalnog značaja, 2017,

Učesnik brojnih projekata finansiranih od USAID, od kojih je najznačajniji bio projekat u saradnji sa Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu.

Registrovani medijator pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.