Advokatska kancelarija

Advokatska kancelarija Simeunović & Ikonović

Sortiraj
Svi
Mi smo tu za vas

Advokatska kancelarija

• Kompanijsko pravo(M&A)
• Izrada Due Diligence
• Statusne promene najvišeg nivoa
• Pravo zaštite konkurencije
• Stečajno pravo, intelektualna svojina
• Javne nabavke i zaštita prava ponuđaca
• Poresko pravo
• Medijsko pravo
• Planiranje i izgradnja
• Turizam
• Konverzije građevinskog zemljišta

• Restitucije
• Sve vrste ugovora u privredi
• Promet nepokretnosti
• Javno privatno partnerstvo
• Zastupanje u sudskim postupcima
• Kompletno praćenje privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizovanje i osnivanje, priprema rada organa privrednih društava, radno pravo, pripreme opštih akata u sferi računovodstva, zaštite na radu, protivpožarne zaštite, saobraćaja i slično)

Advokatska kancelarija Simeunović i Ikonović

Ukoliko imate pravna pitanja za advokatsku kancelariju Simeunović i Ikonović ili bi hteli da stupite u kontakt budite slobodni da nas kontaktirate.